Osiągnięcia

Moje sukcesy, osiągnięcia

 Jestem Psychologiem,  Certyfikowanym Terapeutą Ustawień Systemowych jak i Dyplomowanym Terapeutą w innych metodach Totalna Biologia, II Punkt, Theta Healing.